Kako izgleda homeopatsko lečenje?

U prvoj poseti kod homeopate uzima se slučaj, što podrazumeva da čovek saopšti zbog čega je došao na terapiju. Treba da na svoj način opiše tegobe, kako ih doživljava, kako na njega utiču. Pored fizičkih simptoma veoma je bitno kako se čovek oseća, kako živi, kako je raspoložen.
Čovek treba da kaže ono što smatra bitnim za sebe, što ga razlikuje od drugih. Malo se popriča o ranijim bolestima, o tome kroz šta je  prošao, a ponajviše kako je on to doživeo, kako je na njega uticalo.
Upravo taj subjektivni doživljaj je ono što je najbitnije pri odredjivanju homeopatske terapije.