Nakon teških oboljenja

Kako se ponašati nakon izlečenja teških oboljenja?

Povećanje apetita je uobičajena reakcija nakon izlečenja, ukoliko je terapija sprovođena kod ljudi sa teškim poremećajima dijagnostikovanim kao maligno oboljenje ili kod svih stanja koja su u mnogome narušila zdravlje osobe, što je bilo praćeno kaheksijom, hroničnim umorom, nemanjem snage. Tada je neophodno pacijentu obezbediti dobru ishranu, svežu, živu hranu, kako bi se povratila izgubljena snaga tela. Postepeno u ishranu treba uvoditi namirnice bogate sa proteinima i masnoćama. Hrana treba da je kvalitetna, organski gajena bez pesticida i hemikalija, prilagođena konstituciji osobe, kao i podnevlju života, klimi, godišnjem dobu.

Fizičke vežbe su takođe potrebne nakon dugog perioda bolovanja, jer nakon što se dobije homeopatski lek organizam je pročišćen, resetovan i dobro je da se tada započne sa redovnim vežbama za održavanje i poboljšavanje opšte snage i kondicije.

Poželjne su vežbe tipa yoge ili tai chia u kojima se podjednako vežba pored tela, disciplina uma, misli, emocija, vežba se disanje, tihovanje…
Za ljude u drugoj, trećoj deceniji života i starije, poželjne su fizičke vežbe koje su praćene sa duhovnim vežbama, jer se sa takvom vrstom vežbe čovek ne zamara, prazni, već nasuprot, puni se i potkrepljuje.