Homeopatija i holizam

Homeopatsko lečenje je holističko, što znači da se posmatra čovekov organizam kao celina. Istovremeno se sagledava stanje svih organskih sistema, emocionalnog stanja, kao i mentalne slike čoveka. Svi simptomi čine totalitet simptoma na osnovu kojeg se određuje odgovarajuća terapija. Ukoliko više pacijenata ima npr. glavobolju, verovatno će svi dobiti različite homeopatske lekove, s obzirom na modalitete koji su im različiti. Nekome će prijati da dok ima glavobolju šeta po svežem vazduhu, nekome da mirno leži u tišini, nekome tada prija društvo ljudi, drugome prija samoća…Takve različitosti u ispoljavanju poremećaja su upravo najvažnije u određivanju terapije.

Holističko lečenje znači da se leči ceo organizam, da nema potiskivanja simptoma sa jednog organskog sistema na drugi i nakon ovakvog lečenja opšte zdravlje biva na daleko višem nivou od prethodnog. Što bi značilo da, nakon lečenja određene vrste poremećaja, nakon homeopatske terapije, pacijent u budućnosti može dobijati samo lakše i površnije „bolesti“ do potpunog isceljenja . Ako čovek promeni svoje stare navike i počne živeti u skladu sa prirodnim zakonima ima uslove da zadrži svoje stečeno zdravlje tokom homeopatskog lečenja.