Naše knjige

Dr Mirjana Živanov je autor pet knjige iz oblasti homeopatije, od kojih su neke prevedene na više svetskih jezika. Knjige obuhvataju različite oblasti homeopatije, od teorijskih razmatranja do iskustava u praksi, kao i nedavno objavljenu Matriks metodu sa Tetraktis modelom kao potpuno novi pristup u homeopatiji.

Cover-MATRIX3h

Korice Nevidljivi uticaji

Korice Principi

Korice Terapija ruski

Korice Homeopathy in Practice

Korice Terapija