Prevod knjige „Homeopatska medicina-Terapija“ dr Mirjane Živanov na ruski jezik je izašao iz štampe

Korice Terapija ruskiPrevod knjige je nastao sa ciljem da se uspostavi razmena iskustava homeopatske prakse u Srbiji sa ruskom homeopatskom praksom. Knjiga je izdata u tvdom povezu, štampana u koloru, ilustrovana, obima 144 strana.