U Tematskom broju časopisa „Homeopathy 4 Everyone“ posvećenom kardiologiji objavljen je novi rad Dr. Mirjane Živanov

U majskom Tematskom broju časopisa „Homeopathy 4 Everyone“ posvećenom kardiologiji objavljen je novi rad Dr. Mirjane Živanov: „Restoring Health After Myocardial Infarction with Aurum Metallicum Using the Tetractys Model“.
Članak se može pročitati na:
http://hpathy.com/clinical-cases/restoring-health-myocardial-infarction-aurum-metallicum-using-tetractys-model/

H4E Cardiology