Hronične bolesti

Kada je tretman na pola puta do izlečenja, oslabljena bolest počinje da se vraća u stanje latentne Psore, simptomi počinju da bivaju sve slabiji i slabiji, a pri kraju ce pažljivi homeopata nailaziti samo na njihove tragove, ali on mora da ih prati do njihovog potpunog nestanka, jer i najmanji ostatci mogu da budu seme vraćanja starih tegoba. Ako homeopata ovde odustane od tretmana i pretpostavi da normalan čovek kao i naravno viša klasa nemedicinskog drustva, može da kaže : „ovo će sada da se samo isceli“, to ce biti velika greška, jer ce se vremenom neizbežno, postepeno razviti, iz ovih malih ostataka samo oslabljene psore, nova hronična bolest koja ce neizbežno postepeno da se uvećava u zavisnosti od prirodne bolesti koja potiče iz neuklonjenog hroničnog mijazma.
Cito, tuto et jucunde ( brzo, sigurno, prijatno) kako kaze Celzus, pacijent može sa razlogom tražiti od svog lekara, a od homeopate može ovo očekivati kod akutne bolesti.
Ubrzavanje izlečenja kod ukorenjenih hroničnih bolesti nije moguće, jer priroda slučaja to zabranjuje.
Izlecenje hronicnih bolesti koje traju deset, dvadeset, trideset i više godina ( ako nisu bile pogrešno tretirane neumerenim alopatskim tretmanima ili sto je često slucaj, pogrešnim tretmanom dovedene do neizlečivosti) može se reći da je brzo ako se postigne u toku jedne ili dve godine. Ako se kod mlađih jakih osoba to postigne za polovinu vremena, onda ce se sa druge strane kod starijih osoba, čak i sa najboljim tretmanom od strane homeopate i najpažljivijim pracenjem pravila od strane pacijenta i njegovih pratilaca, to vreme produžiti za značajan period od uobičajenog.
Takođe će se naći shvatljivim da tako dugotrajna hronična bolest, početni mijazam koji je imao puno vremena i mogućnosti u toku života da umeće svoje parazitske korene u sve pore nežnog zdanja života, je tako intimno upletena u organizam da čak i sa najadekvatnijim tretmanom sa homeopatskim preparatima, pažljivim korigovanjem života i poštovanjem pravila izlečenja od strane pacijenta, veliko strpljenje i dosta vremena biće potrebno da se unište ovi mnogobrojni naoružani polipi bolesti, dok štedimo nezavisnost organizma i njegovu snagu.

Samuel Hahnemann