Dr Mirjana Zivanov o karmičkim lekovima u štampanom ISSN indijskom homeopatskom časopisu

Članak Dr Mirjane Živanov o karmičkim lekovima je objavljen u štampanom  🇮🇳 registrovanom homeopatskom časopisu sa ISSN brojem “Homoeopathica Informatica Bulletin”, Vol.4 Issue 3, April 2018.
Dr. Mirjani je ukazana čast da njen članak bude prvi u ovom broju časopisa, na strani 2.
Članak je posvećen Karmičkim lekovima, i kako ih prepoznati koristeći njenu Matriks metodu u homeopatiji.