Dr Mirjana Zivanov o primeni Matrix metode u lečenju digestivnih poremećaja na YouTube sa IHC London 2019.

Ovde možete pogledati deo predavanja Dr Mirjane Živanov o primeni Matrix metode u lečenju digestivnih poremećaja , na International Homeopathic Congress London 2019: