Dr Mirjana Živanov održala akreditovano predavanje u SLD

Dr Mirjana Zivanov je održala akreditovano predavanje na temu Matriks metode, u SLD (Srpskom lekarskom društvu) u Novom Sadu.