Dr Mirjani Zivanov dodeljen sertifikat CORONA WARRIOR u Indiji

Dr Mirjani Živanov je 25. oktobra 2020. dodeljen sertifikat zahvalnosti CORONA WARRIOR, za doprinos u lečenju u pandemiji COVID-19, kao lekaru homeopati. CORONA WARRIOR je motivacioni program indijske vlade u pandemiji COVID-19, gde institucije širom Indije imenuju osobe koje su pružile izuzetan doprinos u pandemiji.