Homeopatija – Homeopathy (Beograd, 2013)

Postavljeno je predavanje o homeopatiji dr Mirjane Živanov na Youtube-u, titlovano na engleski, i predavnje o homeopatiji dr Stojana Primovića. Lecture on Homeopathy by dr Mirjana Zivanov is published on Youtube.