Knjiga dr Mirjane Živanov „Homeopatska medicina – Terapija“

 

homeopatska medicina - terapija

Knjiga na pristupačan način uvodi buduće pacijente u tok i faze homeopatskog lečenja, posebno, na šta treba obratiti pažnu i kako se vladati na putu unapređenja svog zdravstvenog stanja. Ovo je prva knjiga koja prikazuje slučajeve iz homeopatske prakse u Srbiji. Knjiga je izdata u tvrdom povezu, štampana u koloru, ilustrovana, obima 136 strana. Može se naći u knjižarama u Novom Sadu i Beogradu.