MATRIKS METOD U HOMEOPATIJI

Matrix metod je nov i uzbudljiv pristup određivanju Similimuma i mijazma, uz upotrebu efikasne psihološke tehnike i Tetraktis modela najdubljih emocija i matrica ponašanja.