Objavljen rad u alžirskom časopisu „La Revue Medicale DZ“

dr Mirjana Živanov predstavila homeopatsku medicinu, po prvi put, u alopatskom medicinskom časopisu iz Alžira „La Revue Medicale DZ“ i pri tome prikazala jedan od svojih kliničkih slučajeva, koji je redakcija časopisa, za tu priliku, dala da se prevede sa engleskog na francuski jezik.

Rad se može pročitati na francuskom jeziku:

http://www.larevuemedicale.net/linvitee-de-la-revuedr-mirjana-zivanov-secretaire-generale-de-lassociation-internationale-des-jeunes-homeopathes/

i još jedan prateći tekst na francuskom jeziku na:

http://www.larevuemedicale.net/lhomeopathie-demystification/

Na engledkom jeziku je dostupan na:

http://www.larevuemedicale.net/the-guest-of-the-journal-dr-mirjana-zivanov-international-vice-president-of-the-homeopathic-youth-association-part-1/