Predavanje Dr Mirjane Zivanov na International Homoeopathic Conference u Bangaloru, Indija

Dr. Mirjana Zivanov je održala predavanje na International Homoeopathic Conference 2017 u organizaciji KQHDA u Bangaloru u Indiji, povodom 25. godina od osnivanja (Silver Jubilee) na temu: „Matrix Method Prescription“, kao jedan od predstavnika koncepata u homeopatiji, među kojima su bili i Dr. Rajan Sankaran, Dr. Yogesh Sehgal: