Predavnje u Rotary klubu

Dr Stojan Primović i Dr Mirjana Živanov su , na poziv novosadskog Rotary kluba, održali predavanje na temu “Veština homeopatskog lečenja”, u hotelu Park 11.03.2013. godine. Na predavanju je prikazana homeopatska medicina, u svom realnom ispoljavanju, u krugu uspešnih novosadskih poslovnih ljudi.
rotary