U Homeopathy4Everyone objavljen je naš slučaj, vođen 4 godine, o pacijentu koji je došao na terapiju sa terminalnim stadijumom karcinoma

U Aprilskom broju časopisa Homeopathy 4 Everyone, na jednom od najjačih homeopatskih portala hpathy.com, objavljen je naš slučaj o pacijentu sa terminalnim stadijumom kancera debelog creva, praćen metastazama na jetri, a zatim i na kostima. Kako to homeopatija može da leči vidi se na sledećem linku:

Link ovog slučaja: