Naša Ordinacija

Naš homeopatski tim čine Dr Mirjana Živanov i Dr Stojan Primović.

ECCH reg. dr homeopatije doktor stomatologije "International Lecturer "International Vice President of "Homeopathic Youth Association"

Dr Mirjana Živanov
ECCH reg. dr homeopatije
doktor stomatologije
International Lecturer
International Vice President of
„Homeopathic Youth Association“

Dr Stojan Primović

Dr Stojan Primović
ECCH reg. dr homeopatije
spec. oralne hirurgije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajedničkim-timskim radom, postiže se izuzetno visok kvalitet rada.

Uzimanje slučaja u kojem su oba homeopata maksimalno skoncentrisana na zapažanje i najmanjih pojedinosti kod pacijenta, kako govori, koje reči upotrebljava pacijent, kako se izražava, koje pokrete tela pravi, kakve mimike, gestove, jer za određivanje homeopatske terapije izuzetno su značajni i najsitniji detalji, koji ovakvom visokoobrazovanom i uvežbanom timu ne mogu da promaknu.

Nakon uspešnog uzimanja slučaja, sledi analiza dobijenog materijala, sažimanje svih utisaka stečenih tokom razgovora, određivanje i biranje homeopatskog leka od na hiljade mogućih, tačno onoga leka koji ponajviše odgovara datom pacijentu, što je veliko umeće i zahteva puno znanja, iskustva, ali i urođenih predispozicija, kako bi terapija bila nežna, laka i brza.
Sve vreme se vodi pismena evidencija o tome šta pacijent govori. Beleže se sva zapažanja u toku razgovora.
Nakon analize slučaja i odabiranja homeopatskog leka, pacijent dobija prvu terapiju, homeopatski lek u usta, da se istopi.

Zatim, sledi davanje detaljnih uputstava o ponašanju pacijenta u toku homeopatskog lečenja, koje supstance da izbegava, kako da tumači simptome koji mu se mogu pojaviti i kako da se sa njima nosi bez primene sredstava i lekova koji bi mogli poremetiti terapiju i proces izlečenja-isceljenja i na taj način ugroziti uspeh kao i celokupni, nimalo mali, zajednički rad.

Pacijentu se zakazuje termin za sledeću redovnu kontrolu, sa mogućnošću da se termin pomeri na ranije, ako to bude potrebno iz bilo kog razloga.
Ovako kompleksan posao u kojem je svaki detalj veoma važan, jer i najmanji propust može dovesti u pitanje uspeh u procesu isceljenja, je zaista lakše obavljati u timu, pa se samim tim i uspeh rada daleko uvećava.
Shodno tome, naš skladan zajednički rad rezultira izuzetno velikom procentu uspešno sprovedenih terapija.
Terapija nekada traje samo par meseci, a nekada je potrebno i više godina do potpunog izlečenja, ali se pacijent od samoga početka terapije, postepeno, sve bolje oseća.

Najbolje rezultate imaju oni pacijenti koji su došli iskreno, jer sami to žele, potpuno otvoreni, bez negativnih misli o  homeopatskom vidu lečenja, koje u mnogome otežavaju rad i umesto da se doktori homeopate skoncentrišu na sam poremećaj, nađu se u situaciji da vode besmislene razgovore političkog tipa, a školovani su da leče i pomažu ljudima, a ne da vode debate sa neobrazovanima i neupućenima u toj oblasti.

Naša praksa traje već deset godina sa na hiljade izlečenih slučajeva, sa na desetine hiljada urađenih kontrolnih pregleda i prepisanih terapija.
Ako želite tim ozbiljnih, iskusnih, posvećenih stručnjaka u oblasti holističkog lečenja tu smo za sve nas!

Možete nam se obratiti putem SMS-a na broj: 063/520-767