Lečenje dijabetesa

Imamo veoma dobre rezultate u radu sa dijabetičarima.
Izuzetno lepo reaguju na homeopatske remedije.

Dr Mirjana Živanov i Dr Stojan Primović dijabetes
Nakon uzimanja slučaja, određivanja i započinjanja terapije , pacijenti vode svakodnevnu, preciznu evidenciju o nivou šećera u krvi, što nam daje jasan uvid o dejstvu homeopatskog leka.

Dr Mirjana Živanov i Dr Stojan Primović dijabetes
Uz homeopatsku terapiju veoma brzo nivo šećera pada na normalu i kvalitet života pacijenta se nezamislivo i drastično popravlja.
Zatim, sledi zajednički rad na utvrđivanju dalje terapije i postepenom smanjivanju insulina uz stalnu kontrolu nivoa šećera u krvi, imajući u vidu opšte stanje pacijenta,  kako se oseća, kolika mu je energija, posmatrajući pacijenta u celini, funkcionisanje svih organskih sistema…

Dr Mirjana Živanov i Dr Stojan Primović dijabetes
Imamo izuzetno dobre rezultate u lečenju dijabetičara svih uzrasta, od dece do starih.