Terapija za inostranstvo

Ako se radi o pacijentima iz inostranstva koji nikako nisu u mogućnosti da dođu do naše ordinacije, postoji mogućnost za uzimanje slučaja preko Skype-a.
Poželjno je da pacijent ima što bolju kameru i mikrofon, kako bi se obezbedili uslovi koji su što sličniji uzimanju slučaja u ordinaciji pri direktnom kontaktu.
Konverzaciju obavljamo putem engleskog ili srpskog jezika, određujemo terapiju, a lek preuzima prijatelj ili rođak koji šalje lek pacijentu. Lek treba da je zaštićen u aluminijumskoj foliji i drvenoj kutijici.
Zakazujemo termin za redovnu kontrolu preko skayp-a. U slučaju potrebe, pacijent je u mogućnosti da zatraži pomeranje termina za redovnu kontrolu na ranije.