Terapija dece

U terapiji dece poželjno je, a u nekim slučajevima i neophodno, da se roditelji uključe u lečenje. Sa uklanjanjem poremećaja kod roditelja smanjuju se togobe kod deteta, jer porodica čini neodvojivu celinu i promena kod jednog neizostavno uzrokuje promenu kod svih članova.
U lečenju novorođenčadi i beba, sa davanjem leka majci, najčešće beba bude bolje i bez tretiranja nje same.

S toga RODITELJI su ti na kojima su odluke, ne samo o sopstvenom zdravlju, nego i o zdravlju njihove dece, kao i sve svoje okoline.
Užurbani stil života, preterano zagađenje okoline, vazduha, vode, hrane, mentalni i emotivni poremećaji kod većine ljudi u urbanim uslovima, navode nas da kažemo da je praktično svakome potrebna terapija, svako ima neku neravnotežu koju je poželjno ispraviti, naročito dok je ona površnije, na mentalnom i emotivnom nivou, kako bi čovek obnovio i sačuvao svoju unutrašnju snagu i sprečio pojavu patoloških promena, promena na fizičkom telu.

Dete traži oslonac u roditeljima i ukoliko oni sami nisu dobro, nisu u ravnoteži i skladu, dete nema odgovarajuću podršku na svom putu rasta i sazrevanja. U takvim situacijama dete postepeno preuzima na sebe poremećaj roditelja i to poremećaj na tačno tom nivou do kojeg se razvio kod mame ili tate.

S toga je, zaista, najčešće neophodno prvo terapeutirati roditelje!

Dete je vaša slika i prilika. Ono je vaš najbolji učitelj. Gledajući dete, ustvari sagledavate sebe. Sve što vam se ne sviđa kod sopstvenog deteta su, najčešće, baš vaše osobine!
Ovo je zaista neophodno shvatiti ukoliko se očekuje istinsko i potpuno izlečenje deteta. Kroz homeopatsku terapiju otklanjaju se koreni nasleđenih bolesti i postiže se jačanje i otpornost na uticaje iz okoline.
Izlečena deca se razvijaju u zdrave osobe, osobe koje su u harmoniji sa sobom i svom svojom okolinom.
Naposletku i oni donose na svet zdrave potomke.
Jedino se na ovaj način može stvarati jaka i zdrava populacija u kojima bolesti, odnosno stanja nesklada ne postoje, bivaju iskorenjena još kod roditelja…