Terapija za nepokretne

U slučaju da pacijent iz objektivnih razloga ne može da dođe u ordinaciju radi uzimanja slučaja, a to su obično slučajevi teških stanja u kojima pacijent fizički nije u mogućnosti da stigne do nas, terminalni stadijumi raznih bolesti, pružamo mogućnost za uzimanje slučaja preko članova porodice uz čiji maksimalni trud pokušavamo da dođemo do svih potrebnih informacija o pacijentu, kako bi bila određena najbolja terapija za osobu u datom stanju.

Član porodice ili prijatelj priča o pacijentu, kako on sagledava njegov problem, kako on sve to vidi, šta se dogodilo pacijentu, a sa druge strane opisuje nam kako pacijent izgleda, promene na telu, kako doživljava to što mu se dešava, kada su pacijentu počele promene, kakve tegobe ima…Zgodno je priložiti autentičnu pacijentovu fotografiju na kojoj se može sagledati konstitucija, boja očiju, boja kose…

Nakon iscrpnog uzimanja podataka, uz zajednički trud pacijentove porodice ili prijatelja i nas, odlučujemo sa kojim lekom ćemo pokrenuti proces ozdravljenja!

Pakujemo homeopatski lek i dajemo dataljno uputstvo kako da se da pacijentu i kako da se čuva na putu do njega.
Nakon što je lek ispravno dat i nakon što se stanje osobe popravi, što je redovna pojava u slučaju da smo dobili dovoljno tačnih informacija, ona počinje da dolazi u ordinaciju na nastavak terapije, što pruža mogućnost da se proces lečenja, ako je potrebno, još više dopuni i usavrši.