Zašto se zakazuju kontrole u homeopatskoj terapiji?

U toku homeopatskog medicinskog lečenja doktor homeopata odredjuje termin naredne redovne kontrole imajući u vidu stanje pacijenta, konstituciju, vrstu poremećaja, kao i odabrani lek sa kojim se sprovodi lečenje poznavajući njegovu prirodu. U medjuvremenu pacijent se javlja i ranije, ako postoji potreba i zakazuje vanrednu kontrolu.
Na kontroli pacijent priča o promenama na mentalnom, emotivnom i fizičkom nivou koje je on sam primetio ili njegova okolina. One u početku mogu biti sasvim suptilne, ali veoma važne. Na osnovu pacijentovih zapažanja, kao i procene doktora homeopate određuje se dalja terapija.