Webinar dr Mirjane Zivanov o COVID-u na IFPH – December 2020

Dr Mirjana Zivanov je 18. decembra 2020. u okviru proslave 100 dana Webinara na IFPH (International Forum for Promoting Homeopathy), kao predstavnik Srbije, održala prezentaciju o efektima leka Phosphoricum acidum 1M u lečenju COVID-a.

Najava za prezentaciju dr Mirjane Zivanov

Prezentaciju možete pogledati na: